σείνιοι

οἱ, Α
φρ. «σείνιοι τόποι» — τόποι κατάλληλοι για το κοσκίνισμα τών σιτηρών.
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. συνδέεται πιθ. με τη λ. σινίον* / σεινίον «κόσκινο»].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.